Kodeks Etyczny

"

Jako firma międzynarodowa, która zatrudnia osoby z wielu krajów, w różnym wieku, różnego pochodzenia etnicznego i wyznające różne przekonania religijne, jesteśmy otwartym promotorem kultury różnorodności. Szacunek względem odmienności jest jedną z naszych głównych zasad moralnych, a przeciwdziałanie dyskryminacji – niezwykle istotnym obszarem działalności. Wiemy, że u podstaw sukcesu każdego biznesu leżą sukcesy poszczególnych jednostek, dlatego wszystkich naszych pracowników i osoby współpracujące traktujemy z najwyższym szacunkiem, oczekując w zamian tego samego. W życiu i biznesie stawiamy na sprawiedliwość, szczerość, uczciwość, rozwagę i tolerancję. Ludzie są naszym kapitałem, dlatego aktywnie działamy na polu wsparcia jednostek i pomocy w rozwoju ich indywidualnych potencjałów. Zapoznaj się z pełną treścią kodeksu etyki Grupy BISAR

Bisar Holding

Etycznie i odpowiedzialnie rozwijamy Grupę BISAR

Kodeks Etyki to zbiór zasad, dobrych praktyk i wartości, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy i osoby współpracujące z podmiotami Grupy BISAR. Postępowanie zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi jest kluczowe dla rozwoju firmy. Spójne, konsekwentnie prowadzone działania zgodne z Kodeksem Etyki umożliwią realizowanie celów strategicznych i celów marki Grupy BISAR, zapewniając stabilność finansową i biznesową firmy, a w konsekwencji powyższych – bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Odpowiedzialność za prowadzenie działań zgodnie z zawartymi w Kodeksie Etyki zasadami i wartościami ciąży na wszystkich pracownikach Grupy BISAR, a wywiązywanie się z tej odpowiedzialności będzie na bieżąco egzekwowane.

Liczymy na Wasze zaangażowanie, konsekwencję i uczciwość w postępowaniu – zarówno w sferze biznesowej, jak i prywatnej. Wierzymy, że Kodeks Etyki przyczyni się nie tylko do ujednolicenia postępowań wszystkich pracowników Grupy BISAR, ale także do indywidualnego rozwoju każdego z pracowników.

Grupa BISAR to my!

Jesteśmy wieloletnim partnerem dla naszych klientów, udzielając im kompleksowego wsparcia w zakresie transgranicznych rozwiązań demograficznych. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a praktyczna znajomość zagranicznych rynków pracy zapewniła nam zaufanie partnerów i wysoką jakość oferowanych usług. Prowadzona przez nas działalność obejmuje świadczenie usług w wielu gałęziach gospodarki i przemysłu, umożliwiając naszym partnerom biznesowym elastyczność w rozwoju i obsłudze kontraktów.

Pozytywny wizerunek naszej firmy jest efektem wielu lat konsekwentnej pracy wszystkich osób tworzących Grupę BISAR. By podtrzymać i stale rozbudowywać obecny wizerunek, niezwykle istotne są odpowiednie zachowania społeczne i biznesowe całego zespołu Grupy BISAR – pracowników, spółek zależnych oraz osób z nami współpracujących.

Niniejszy Kodeks Etyki został stworzony, aby wyznaczyć zasady postępowania, które powinny być przestrzegane przez wszystkich pracowników i współpracowników Grupy. Postępowanie zgodnie z zawartymi w Kodeksie wytycznymi powinno być traktowane priorytetowo – jako jedno z kluczowych działań dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.