Home » Blog » Enterprise Investors zainwestuje w rozwój BISAR

Enterprise Investors zainwestuje w rozwój BISAR

5 stycznia 2023

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, obejmie 40% akcji BISAR. Jesteśmy dynamicznie rosnąca spółka, która zajmuje się outsourcingiem procesowym w wielu branżach i która rozszerza swoją działalność o nowe kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

  • Fundusz zainwestuje 125 mln PLN w rozwój spółki i jej ekspansję zagraniczną;
  • Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

BISAR specjalizuje się w outsourcingu procesowym w wielu branżach. . Utworzona w 2015 r. spółka szybko rosła przejmując obsługę kolejnych dużych klientów korporacyjnych. Z czasem jej portfolio objęło renomowane firmy z branż tak różnych, jak handel detaliczny, logistyka, czy przetwórstwo spożywcze. Do dynamicznego rozwoju BISAR bez wątpienia przyczyniły się sprzyjające trendy makroekonomiczne związane z niską stopą bezrobocia, niedoborem pracowników w niemal wszystkich sektorach gospodarki oraz starzejącym się społeczeństwem. Trudna sytuacja na rynku pracy nie dotyczy tylko Polski, ale także pozostałych krajów Europy. Dlatego BISAR postanowił rosnąć poza granicami kraju i już dziś obecny jest na rynku rumuńskim. Spółka planuje dalszą ekspansję zagraniczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

BISAR kładzie szczególny nacisk na szkolenia i rozwój swoich kadr, dzięki czemu zwiększa jakość świadczonych usług. Sprawność operacyjna BISAR, umiejętność szybkiego dostosowania się do potrzeb klienta oraz wysoki poziom obsługi są atutem spółki w walce o klientów. Zarząd BISAR szacuje, że w bieżącym roku spółka osiągnie skonsolidowane przychody na poziomie 300 mln PLN.

BISAR świadczy ważne dla gospodarki usługi, które są odpowiedzią na zmiany demograficzne. Od lat bezrobocie pozostaje na niezmiennie niskim poziomie. Nic nie wskazuje na to by sytuacja ta miała się zmienić nawet w obliczu spowolnienia gospodarczego. Jestem przekonany, że razem ze spółką będziemy w stanie pomóc innym firmom złagodzić negatywne skutki narastającej nierównowagi na rynku pracy w Polsce, jak i w regionie” – powiedział Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za transakcję.

Komentując transakcję Robert Abramek członek zarządu powiedział: „ Wierzymy, że we współpracy z naszym nowym partnerem – Enterprise Investors będziemy w stanie wznieść BISAR na kolejny etap rozwoju. Współpraca z Enterprise Investors przyśpieszy wdrożenie zaplanowanych rozwiązań technologicznych. Spółka jest strategicznie dobrze przygotowana do dynamicznego wzrostu, dlatego też w nadchodzących latach planujemy poszerzać współpracę z naszymi aktualnymi klientami, a także dynamicznie pozyskiwać nowych partnerów na rynkach zagranicznych.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały 2,2 mld EUR w 152 spółki działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 135 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,2 mld EUR.